Bilden är tagen av min vän Anna Thorbjörnsson, och har varit med i tidningen Kamera & Bild. Anna har även tagit telefonbilden och det svartvita porträttet nedan.

Infonista = Christian Fredriksson

 

Att ha ett yrke. Det är viktigt, fick vi inpräntat i oss av våra föräldrar. Om jag ser till min generation stämmer det dåligt med de flesta jag känner. Det man trodde att man skulle syssla med resten av livet när man var tjugo, existerar i många fall inte som arbetsuppgift längre.

 

Jag har gjort de mest skiftande ting under min karriär och haft ett antal olika titlar: handläggare, generalsekreterare, analytiker, Senior Conferece Producer, frilansjournalist, Civil Affairs Officer, projektledare, politisk konsult, apputvecklare, Content Manager och egenföretagare. Och då har jag inte ens räknat med de kroppsarbeten jag hade innan jag började läsa på universitetet. Dock finns det en minsta gemensam nämnare i de roller jag haft efter studierna — jag är duktig på att skriva. Och den förmågan har jag utnyttjat, både på svenska och på engelska.

 

Skrivandet har löpt som en röd tråd. Som generalsekreterare på Lunds studentkår skrev jag ledare i kårtidningen och debattartiklar i lokaltidningarna. Som studentreporter på tidningen Lundagård skrev jag i tre års tid om kårpolitik och universitetsvärlden. Som projektledare och konferensproducent skrev jag säljande texter och blev oftast ombedd att korrekturläsa och förbättra andras texter. Som Civil Affairs Officer för FN i Sierra Leone skrev jag rapporter från fältet till ledningen i Freetown och ansvarade tidvis för sammanställningen av alla rapporter till FN-högkvarteret i New York. Som frilansande journalist har jag varit i både Sierra Leone och Afghanistan och skrivit för Sydsvenskan och Svenska Dagbladet samt på bloggar, hemsidor och i magasin. Som politisk konsult har jag producerat debattinlägg, artiklar och partiprogram. Som apputvecklare har jag producerat det mesta av textinnehållet i ett tjugotal egna appar, tre stycken påhittade högskoleprov samt ett antal uppdrag för olika företag, myndigheter och fackförbund. Skriva är alltså det jag kan.

Projektledare

I slutet av 90-talet blev jag anställd som projektledare på IIR Institute for International Research, som då var världens största konferensproducent. Arbetet gick ut på att producera konferenser, seminarier och workshops på företagets Industridivision. IIR var en god skola och jag fick lära mig projektarbete från grunden.

 

Själva processen i konferensbranschen går ut på att genom omvärldsbevakning komma på ett ämne som intresserar många i en viss bransch. Sedan gör man research om ämnet, intervjuar målgruppen om vilka problem de behöver lösa, skapar olika föredrag om dessa problem och hittar föredragshållare som gjort intressanta erfarenheter. Under tiden har man ett nära samarbete med en marknadsförare för att hitta vägar att nå målgruppen, ger argument till telesales som säljer in konferensen över telefon samt sponsorsäljare som försöker hitta samarbetspartners och sponsorer till eventet. Senare har jag gjort precis samma sak för SIFU, som idag ägs av danska Teknologisk Institut.

 

Även på Appanero ledde jag ett flertal projekt, även om processen givetvis är annorlunda (se vidare under Apputvecklare nedan). Att "hålla många bollar i luften" är en sliten klyscha, men i de här sammanhangen är den helt sann.

 

Se exempel på projekt jag hållit i som projektledare under: »»» Kunder samt »»» Arbetsprover

Informatör / webbredaktör

Som informatör går ens arbete i mycket ut på att förenkla och förtydliga ett budskap, med andra ord göra det begripligt utan att någon väsentlig information förloras. Förutom statsvetenskap har jag även läst medie- och kommunikationsvetenskap i Lund, samt omvärldsbevakning (Business Intelligence) i Stockholm. Som informatör har jag samlat in och systematiserat information och fört ut denna till specifika målgrupper. På Institute for International Research handlade mycket av arbetet om omvärldsbevakning och massmedieanalyser, som sedan implementerades i form av konferenser. På Appanero har det handlat om att bygga upp kommunikationsstrategier, grafiska profiler och kommunikationsplaner med konkreta insatser för såväl enskilda appar som för företaget som helhet. Under mina olika uppdrag har jag utformat broschyrer, pressmeddelanden, reklamkampanjer, nyhetsbrev, seminarier, workshops, utställningar och konferenser. På Appanero har jag varit ansvarig för närvaron på sociala medier och för webbsidan.

 

Se exempel på informatörsarbete och kommersiella projekt under: »»» Arbetsprover

Apputvecklare / Content Manager

Eftersom app-branschen är ganska ny kanske det är svårt för en utomstående att exakt veta vad det är man gör som apputvecklare. Vad gäller själva programmeringen är inte det mitt område, den sorts tekniska kunskap besitter jag inte. Men att producera en app är långt ifrån bara en fråga om teknik.

 

Först måste man fråga sig vilket problem det är man vill lösa eller vilket behov man vill uppfylla med appen. Vem är målgruppen, vad behöver de, vilka problem står de inför, vad är de vana vid, varför ska man göra lösningen mobil, och så vidare? Man pratar ingående med kunden eller funderar igenom det grundligt om man producerar en egen app.

 

Därefter gör man en "wireframe", som är ett sorts tekniskt flödesschema för hur en användare ska navigera i appen, helst i nära samarbete med en programmerare. Samtidigt ska man ha appens gränssnitt i bakhuvudet och en grafisk idé som man kan presentera för den som ska göra grafiken. På så sätt växer appen fram i samspelet mellan programmerare, grafiker och projektledaren. Gör man appen för en kund måste man även se till att denne är "med på banan" och att projektet ligger i linje med vad kunden förväntat sig. Är man Content Manager samtidigt som man är projektledare, vilket jag varit på Appanero, är man också ansvarig för själva textinnehållet i appen. Om det gäller ett uppdrag ska man inte bara producera texterna utan även kontinuerligt stämma av dem med kunden.

 

I slutändan har man en beta-version av appen som man försöker få så många som möjligt att beta-testa så att man förhoppningsvis hittar alla buggar och fel. Man ska sedan producera en både säljande och informativ promo-text till AppStore/GooglePlay samt ha genomtänkta sökord så att målgruppen hittar appen.

 

Det mesta av detta skiljer sig inte från en projektledars arbetsuppgifter i ett IT-projekt, till exempel. Dock skiljer det sig åt om det gäller en app som man säljer själv på en digital marknadsplats. Man måste göra en grundlig prisanalys och avgöra det bästa sättet att optimera vinsten. Det innebär till exempel att man bör bestämma sig i förhand för om appen kanske ska vara gratis men innehålla så kallade inApps, där man ger ut viss information utan kostnad men tar betalt för specifikt mervärde. Tar man betalt för appen bör man ha klart för sig vilket utgångspris den ska ha, och vara beredd att analysera vilken prisnivå som är optimal efter hand.

 

Läs gärna mer om mina specifika erfarenheter av app-branschen i guiden som blivit uppmärksammad av tidningarna MacWorld och Driva Eget »»» "Bygga app".

 

Appar jag har producerat och varit med om att ta fram hittas på »»» AppStore och »»» Google Play

Frilansjournalist

Min journalisthögskola hette Lundagård. Efter att ha varit generalsekreterare på Lunds studentkår stegade jag upp på redaktionen på den anrika studenttidningen som funnits sedan 1920 och erbjöd mina tjänster. Anledningen var att jag ansåg att deras bevakning av student- och universitetspolitik kunde bli betydligt bättre och mer initierad. Jag hade alltså kontakterna, men kunde inte hantverket. Det blev "learning by doing", skoningslös kritik och "kill your darlings". Ibland blev det till och med riktigt hyfsade texter om kårpolitik och universitetsvärlden, och många gånger var det inte ens min förtjänst. Jag lärde mig att genom god intervjuteknik och bra research kunde jag alltid få ihop en acceptabel artikel, och genom redaktörerna och de andra skribenterna lärde jag mig så småningom både stil och läsbarhet. Efter det har jag frilansat i Sierra Leone och Afghanistan, och producerat material för Arbetet, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Verldens Gang och olika tidskrifter, bloggar och hemsidor.

 

Se exempel på artiklar under: »»» Arbetsprover

Politisk konsult

I grunden har jag ett politiskt intresse sedan jag läste statsvetenskap i Lund. Jag blev vald till generalsekreterare för Lunds studentkår 1995 och var samtidigt engagerad i lokalpolitik i Malmö där jag satt i Gatu- och trafiknämnden samt Skolnämnden. Jag har varit engagerad i studentpolitik på riksnivå genom Sveriges Förenade Studentkårer. Som FN-tjänsteman arbetade jag mycket med lokala politiker och tjänstemän under mitt uppdrag som Civil Affairs Officer i Sierra Leone. 2009 hyrdes jag in som konsult åt Libertas som var ett försök till ett alleuropeiskt parti, men som misslyckades på grund av brist på finansiering. Jag har inget politiskt engagemang numera, och kan åta mig uppdrag av politisk natur så länge det ligger i linje med grundläggande mänskliga rättigheter och humanistiska värderingar — med andra ord: ingen rasism, inget abortmotstånd, ingen homofobi.

 

Se exempel på debattinlägg under: »»» Arbetsprover

Kontakt

Vill du veta mer om vilka tjänster Infonista erbjuder eller vad jag kan göra för dig? Vill du kanske hyra in mig för kortare eller längre uppdrag? Vill du ha ett fullständigt CV eller komma i kontakt med mig? Se kontaktuppgifter nedan och kontakta mig idag — ett mail kostar inget.

 

Christian Fredriksson

E-post: mail@infonista.se

Tel: 0706-35 94 01

Kinnekullevägen 31

167 43 Bromma

INFONISTA, Kinnekullev. 31, 167 43 Bromma, Tel: 070-635 94 01, e-post: mail@infonista.se Copyright © 2012 – All Rights Reserved