Tjänster

 

När man ser de olika tjänster som jag erbjuder kan det se spretigt ut. Dock finns det en minsta gemensam nämnare — det skrivna ordet. Infonista arbetar i huvudsak med innehållsproduktion oavsett om det gäller informatörstjänster, journalistik eller app-content. I en värld som brukar benämnas "Informationssamhället" är det skrivna ordet viktigt och det gäller att försöka bryta igenom det konstanta mediebruset. Oftast handlar det dock inte om att formulera någon "grand strategy" som ska lösa alla problem, utan om träget arbete med till exempel en informativ hemsida, säljbroschyrer som faktiskt är säljande eller kanske välformulerade debattartiklar som griper tillfället i flykten, när det ges. Det finns ofta en uppsjö av bra idéer i företag, organisationer och myndigheter, men desto mindre tid att förverkliga dem och ibland inte kunskap om hur man ska gå tillväga med till exempel ett app-projekt. Då kan du anlita Infonista som kan hantverket vad gäller både projektledning och innehållsproduktion.

Information

Att berätta vad man gör blir allt viktigare för myndigheter organisationer och företag. Det är alltså inte bara viktigt att du gör något, utan även att medborgarna, eller potentiella kunder och klienter, användare och brukare vet om att du gör det. Infonista kan skriva såväl säljande som informativt. Jag har författat såväl lägesrapporter för FN som säljbrev för världens största konferensföretag och debattartiklar i större dagstidningar. Med andra ord torrt och korrekt eller drivet och engagerat. Det ena utesluter dock inte det andra. >> Fortsätt

Journalistik

Journalistik handlar inte enbart om själva författandet av en artikel utan är lika mycket en fråga om hantverk. Kan man intervjuteknik och ställa rätt frågor? Vet man hur man gör en grundlig research och hur man "gräver"? Hur ska man presentera informationen i en nyhetsartikel eller ett reportage? Vad krävs av en debattartikel för att man ska ha en chans att få in den på de stora debattsidorna? Jag kan allt detta och har producerat material för Arbetet, Skånska Dagbladet, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Verldens Gang och olika tidskrifter, bloggar och hemsidor. >> Fortsätt

Apputveckling

Infonista har samarbetat med Appanero sedan företaget började utveckla appar i början på 2010. I början av app-industrins utveckling fanns det ingen som kunde speciellt mycket om branschen, så alla erfarenheter är självlärda. När jag blev tillfrågad om att börja göra appar tänkte jag: "Nja, det vet jag inget om… men å andra sidan vet ju ingen annan det heller." Efter drygt två år och mer än femtio appar senare, finns det nog endast en handfull människor i Sverige som kan lika mycket om appbranschen. >> Mer

INFONISTA, Kinnekullev. 31, 167 43 Bromma, Tel: 070-635 94 01, e-post: mail@infonista.se Copyright © 2012 – All Rights Reserved