Plattformar – att använda sina idéer om och om igen

 

I samarbetet med Appanero har Infonista hela tiden försökt tänka två steg framåt. När vi har utvecklat våra egna appar har vi frågat oss hur man bygger en plattform så pass skalbar så att den går att använda om och om igen. Resultatet av detta är att våra kunder enkelt, smidigt — och framförallt billigt — kan utveckla sina egna appar i princip helt själva om de passar in sitt innehåll på en av våra färdiga plattformar.

 

Har du en idé om en budskapsbärare, en informationsapp, ett test, en opinionsmakare, en undersökning eller liknande, kontaktar du Infonista och beskriver hur du vill att appen ska se ut vad gäller text, ljud, bild eller videoklipp och annat som hör till. Därefter producerar vi ett tekniskt och grafiskt flödesschema samt kommer med förslag på förbättringar eller förändringar baserat på flera års erfarenheter av appmarknaden och app-programmering. Vi erbjuder idag ett flertal plattformar:

Informator

Informator-plattformen fungerar som ett komplement till en traditionell hemsida för att man snabbt ska kunna komma åt information när man inte sitter framför datorn. Förutom text stödjer plattformen film och bild. Informator-plattformen är baserad på ett Wordpress-CMS (Content Management System) vilket möjliggör för kunden att själv uppdatera appen fortlöpande. Genom en mAppBridge-lösning sker uppdateringarna kontinuerligt och appen känner av vilka förändringar som skett sedan appen öppnades senast. Exempel: »»» Skyddsappen

Surveyor

Surveyor är en avancerad plattform för att kunna ställa multipelsvarsfrågor. Beräkningsmodellen för svarsalternativen kan modifieras i en mängd variationer för till exempel diagnostiska prov, tester av olika slag, självdiagnoser, rekryteringsprov, osv. Plattformen har framgångsrikt använts av Södertörns Högskola för rekrytering till lärarutbildningar och av fackförbundet Unionen för rekrytering av nya medlemmar.

Exempel: »»« iPsykologen

Quizzer

Quizzer är en plattform för att enkelt kunna tillverka sina egna frågesportsappar. Frågorna kan bestå av text, ljud, bild och videoklipp med olika antal svarsalternativ. Infonista har till dags datum baserat sexton olika frågesporter på plattformen, vilka ligger ute till försäljning just nu på iTunes AppStore. Bland de mer framgångsrika quizzen kan nämnas Mega Pub Quiz (ett engelskt allmänbildningsquiz), Ordbiten (svenska synonymer), Mega Football Quiz (om europeisk fotboll) och TV Classics Quiz (om äldre TV-serier).

INFONISTA, Kinnekullev. 31, 167 43 Bromma, Tel: 070-635 94 01, e-post: mail@infonista.se Copyright © 2012 – All Rights Reserved