Informationstjänster

 

Varför ska man lägga sin dyrbara tid på att läsa en dåligt formulerad text? Kommer dessutom texten från en avsändare som kanske anses "tråkig" och officiell, finns det ännu mindre incitament för en läsare att spendera tid på texten. Speciellt inte om den härrör från en aktör vars information man kanske inte har efterfrågat från början, såsom en myndighet, en organisation eller ett företag. Då är det ännu viktigare att fånga läsaren och beröra honom eller henne.

 

Du vet att du har något viktigt att förmedla. Se då till att göra det på ett professionellt sätt och skapa texter som inte endast är utfyllnad, utan som människor vill läsa. Behöver du en nyhetsartikel, informativ text i en broschyr, en företagspresentation eller en rapport? Jag fixar allt detta och kan producera alla slags texter för all slags media. Texter som inbjuder till läsning.

Copywriting

Fokus vid copywriting är att texten är säljande — den måste understödja och uppmuntra till ett beteende som främjar det kommersiella syftet. Genom bland annat många år som projektledare i konferensbranschen har jag extensiv erfarenhet av att skriva om de mest skiftande ämnen. Bland annat kommersiella texter om teknik, management, industri samt hälso- och sjukvård, både riktat mot B2B och B2C. Jag har producerat produktbroschyrer och kampanjer med säljande texter. Jag kan också hjälpa till med enklare layout och bildbehandling i InDesign och Photoshop.

Kund- och interntidningar

Läsare översköljs idag med gratis information. Om du vill att din kund- eller interntidning faktiskt ska läsas måste tidningen vara intressant och inte bara något man gör för att man måste. En bra företagspublikation ger mervärde för läsaren samtidigt som den bygger upp företagets varumärke. Genom att alltid erbjuda en läsvärd tidning kommer du kunna använda tidningen till att föra ut ditt budskap till medarbetare och kunder när du verkligen behöver det. Det gör du genom att långsiktigt skapa trovärdighet genom intressanta artiklar i relevanta ämnen. Detta kan jag erbjuda genom erfarenhet av att skriva medryckande om de mest skiftande ämnen.

Webb och nyhetsbrev

De flesta mindre företag har inte råd med en egen informationsavdelning. Det innebär att någon får sköta uppdateringen av hemsidan ”med vänster hand”. Men som småföretagare ska man veta att det första potentiella kunder kollar är just ens hemsida för att se om man är seriös. Har man en ouppdaterad sida med halvårsgamla nyheter verkar man mindre vederhäftig, oavsett om det är sant eller inte.

 

Därför är det bra att ha en rutin för att lägga in någon nyhet på hemsidan åtminstone en eller två gånger i månaden. Detta är en tjänst som Infonista kan bidra med. Jag kan också regelbundet producera ett nyhetsbrev som kan användas mot kunder som du ofta gör affärer med. Ett nyhetsbrev kan vara ett bra sätt att upprätthålla en varaktig affärsrelation och binda återkommande klienter till företaget.

INFONISTA, Kinnekullev. 31, 167 43 Bromma, Tel: 070-635 94 01, e-post: mail@infonista.se Copyright © 2012 – All Rights Reserved